Polícita de privacitat

Text legal

MAS EL GUITART és propietari del nom de domini guitartrural.com i les pàgines a internet a la qual s'accedeix des del domini http://www.guitartrural.com

La utilització del nostre lloc web li atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves per l'Usuari de totes i cadascuna de les advertències legals, condicions i termes d'ús següents, en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi a nostre Lloc Web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals.

Aquest Avís Legal, construït per als serveis prestats a través d'aquest lloc web, podrà patir modificacions de qualsevol tipus, quan MAS EL GUITART ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot patir modificacions.

El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre MAS EL GUITART i l'Usuari. L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, el present avís legal, reglaments i instruccions posats al seu coneixement, així com la moral, els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Limitació de Responsabilitat

MAS EL GUITART no es garanteix l'exhaustivitat, veracitat, exactitud o actualitat de tota la informació que conté ni, en particular, la utilitat del nostre Lloc Web per a la realització d'alguna activitat en particular per l'Usuari. MAS EL GUITART declina tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a l'ús que els usuaris fan d'aquest lloc web dels seus serveis o continguts. MAS EL GUITART no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la seva pàgina web i / o dels seus serveis.

En aquest context MAS EL GUITART declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del nostre lloc web i dels serveis. MAS EL GUITART es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts d'aquest Lloc Web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel.lectual i Industrial. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del lloc web, si no es té l'autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès.

L'accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels Usuaris de dret de propietat algun sobre els continguts que figuren en el mateix. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius titularitat de MAS EL GUITART, així com les d'altres empreses incloses en aquest lloc web, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del seu titular. En cap moment, excepte manifestació expressa, l'accés o ús del Portal i / o dels seus continguts, confereix a l'Usuari cap dret sobre les marques, logotips, i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, i altres continguts audiovisuals o sonors si n'hi ha, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, i, en particular, es compromet a no:

a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

(B) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de MAS EL GUITART o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en el lloc web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Lloc Web, dels Serveis i / o dels Continguts. MAS EL GUITART no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap tipus sobre els seus drets de Propietat Industrial i Intel.lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva pàgina web.

Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), MAS EL GUITART l'informa que les dades de caràcter personal que lliure i voluntàriament ens proporcioni mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre Lloc Web, així com aquelles dades a què MAS EL GUITART accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sollicitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través del lloc web http://www.guitartrural.com, seran incorporades en un fitxer el responsable del qual és MAS EL GUITART (Antoni Herrerro Peréz), amb la finalitat d'atendre les seves sol • licituds de consulta d'informació , així com informar sobre noves activitats, productes i serveis de MAS EL GUITART que puguin ser del seu interès. Als efectes del que preveuen els articles 11 i 34.e) LOPD, consent expressament que les seves dades puguin ser comunicades per MAS EL GUITART a qualsevol de les empreses col laboradores, per les finalitats abans indicades.

El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. L'usuari declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L'enviament de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre lloc web implica l'acceptació de les clàusules exposades. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, mitjançant notificació de correu postal a la següent adreça: MAS EL GUITART, Mas El Guitart, s / n, la Vall de Bianya (Girona) o enviament de correu electrònic a la següent adreça: guitartrural@guitartrural.com.

MAS EL GUITART es compromet a tractar les seves dades de forma absolutament confidencial i exclusivament per a les finalitats indicades. MAS EL GUITART l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

Comunicacions Comercials

Així mateix posem en el seu coneixement, de conformitat amb el que estableixen els articles 20 i 21 de la Llei 34/2002 sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, que les dades que vostè ens faciliti les utilitzarem per efectuar posteriors comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis que puguin resultar del seu interès, sense perjudici del dret que vostè té de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials, dirigint-se per escrit a l'adreça dalt esmentada.

Legislació aplicable i tribunals competents

Els termes i condicions que regeixen aquest Lloc Web, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar entre l'usuari i MAS EL GUITART, per l'ús d'aquest lloc web, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Girona, Espanya.